The Green Product Award

The Green Product Award

Uzávierka: 29. február 2016 (pondelok), 23:55
Miesto: súťaž - udržateľnosť v dizajne

Uzávierka prihlasovania projektov: 29. február 2016
Prihlasovanie do súťaže je spoplatnené /viď podmienky/.
Info: https://www.gp-award.com/en/award