The Package Design Book 2

The Package Design Book 2

Vydalo: Taschen, november 2012
Počet strán: 432
ISBN: 978-3-8365-2968-6

Druhý diel „encyklopédie“ obalového dizajnu, ktorý je žiadanou pridanou hodnotou každého tovaru na trhu. Publikácia mapuje výsledky medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Pentawards, ktorá oceňuje najlepšie obaly v piatich kategóriách – nápoje, potraviny, kozmetika, luxusné výrobky a ostatné, ktoré sa ďalej delia na 44 subkategórií. V knihe sa prezentuje viac ako 400 prác z 30 krajín, ktoré sa zúčastnili súťažných ročníkov 2011 a 2012. Čitatelia sa dozvedia v úvode ku každému obalu o jeho vzniku, autoroch (agentúrach) grafického dizajnu, marketingovej stratégii. Ocenenia Pentawards pomáhajú kultivovať vkus výrobcov aj konzumentov a majú nemalý vplyv aj na médiá, ekonomiku a politiku v širšom zmysle slova. (Anglická, francúzska a nemecká verzia.)
Informácie o súťaži: http://www.pentawards.org.
Info: www.taschen.com.