The Play with Glass - festival skla

The Play with Glass - festival skla

Trvanie: 12. október 2015 - 10. november 2015
Miesto: Vroclav, Poľsko

The Play with Glass - Európsky sklársky festival, v koncepcii Anity Bialic (BB Galéria) a Profesora Kazimierza Pawlaka z Akadémie umení a designu Eugeniusza Gepperta vo Vroclavi bol i jedným z projektov, ktoré boli zahrnuté v kandidatúre mesta Vroclav na Európske mesto kultúry roku 2016. Európsky sklársky festival je každoročne organizovaný galériou BB a nadáciou Fly with Art v úzkej spolupráci so zastupiteľstvom mesta Vroclav, Akadémiou umení a designu E. Gepperta a Spolkom poľských umelcov vo Vroclavi.

Festivalu sa zúčastnia renomovaní zhraniční autori venujúci sa tvorbe skla: Mustafa Agatekin (Turecko), Elena Atrashkevich-Zlatkovic (Bielorusko), Zaiga Baiža (Luxembursko), Maria Bang Esperse (Dánsko), Dagmara Bielecka (Poľsko), Latchezar Boyadlev (Bulharsko, USA), Peter Bremers (Holandsko), Malgorzata Dajewska (Poľsko), Giuliano Gaiher (Taliansko), Montserrat Duran Muntada (Španielsko,) Marek Firek (Poľsko), Martin Janecký (Česká republika), Wojciech Olech (Poľsko), Balázs Sipos (Maďarsko), Verena Schatz (Rakúsko), Petr Stacho (Česká republika), Emma Woffenden (Veľká Británia).

Počas festivalu majú návštevníci možnosť navštíviť galérie, ateliéry či štúdiá zúčastnených autorov z Poľska. Program je bohatý na semináre, prednášky, komentované prehliadky a rôzne iné zaujímavé podujatia.

Termín konania: 12.1 0. 2014 – 10. 11. 2015
Miesto konania: Vroclav

FB event info: https://www.facebook.com/EuropeanGlassFestival
Informácie: http://www.europeanglassfestival.com/