The Significant Furniture 2016/2017 - Furniture Design Competition

 The Significant Furniture 2016/2017 - Furniture Design Competition

Uzávierka: 5. máj 2016 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Nadácia Aldo Morelato pozýva k účasti na súťaži všetkých dizajnérov, profesionálov i študentov. Témou tohtoročnej súťaže je “Pohostinný priestor” - nábytkové prvky pre verejné priestranstvá.
Práve rastúca pozornosť, ktorá sa momentálne venuje verejným priestranstvám viedla k vypísaniu tejto súťaže. Pridaná hodnota, ktorú bol talainsky dizajn schopný priniesť v projektoch pre interiérový dizajn sa teraz pretavuje i do návrhov určených pre exteriér a verejné preistranstvá. Práve táto oblasť poskytuje tvorcom, dizajnérom možnosť pre rozvíjanie a zlepšovanie nášho vzťahu k verejným priestranstvám, k stimulácii nových - pozitívnych reakcií, a hlavne k ich inovatívnemu a estetickému oživeniu.

Projekt by mal byť súčasťou úvah o súčasných trendoch v tejto oblasti, pôsobiť ako reakcia na nové požiadavky týkajúce sa verejných piestorov, ktoré ponúka trh, a nie iba ako štylistické cvičenie.

Uzávierka: 05. máj 2016
Kategória: Nábytkový & produktový dizajn
Detaily súťaže: http://www.fondazionealdomorelato.org/en/pages/tema-concorso
Účasť na súťaži je spoplatnená.