The UX Design Awards

The UX Design Awards

Uzávierka: 29. apríl 2016 (piatok), 23:55
Miesto: priestory Medzinárodného Centra Dizajnu, Berlín, Nemecko

Ceny za Dizajn UX sú zamerané na oceňovanie najlepších produktov, digitálnych riešení a služieb. Súťaž sa každoročne odohráva v priestoroch Medzinárodného Centra Dizajnu v Berlíne. Všetky úspešné, vybraté produkty sú prezentované najširšej verejnosti počas IFA - medzinárodnej predajnej výstavy.

Súťaž: The UX Design Awards
Uzávierka prihlášok: April 29, 2016
Kategória: Priemyselný & produktový dizajn, grafický dizajn…
Info: http://ux-design-award.com/en