Think ForwardAward 2013

Think ForwardAward 2013

Trvanie: 15. august 2012 - 31. október 2012
Miesto: Švajčiarsko

Uzávierka registrácie: 31. 10. 2012.
Informácie: www.creationbaumann.com/ThinkForward_en.
V rámci projektu Znovuzrodenie textilu (Recreate Textiles) vypisuje švajčiarska odevná firma Création Baumann s vyše 125-ročnou tradíciou výroby medzinárodnú súťaž vysokoškolských študentov dizajnu na kreatívne, ekologické a ekonomické využitie látok, ktoré má na sklade. Firma dlhodobo podporuje charitatívne a outletové aktivity, touto súťažou však chce nájsť zmysluplné využitie svojich nadmerných zásob.
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti rôznych oblastí dizajnu a módy, ako aj interiérovej architektúry, architektúry a technických odborov. Medzinárodná porota udelí 5 hlavných cien v celkovej výške 10 000 €. Za súťažné projekty môžu byť považované aj semestrálne/ročníkové projekty, ktoré budú ukončené najneskôr 31. 7. 2013. Firma poskytne látky zdarma. Súťažné návrhy môžu mať formu prototypu alebo modelu. Projekt treba zaslať na papieri formátu A0 na šírku, musí obsahovať obrázky, vysvetľujúci text, náčrty a technické výkresy v mierke od 1 : 1 až po 1 : 20, treba zaslať aj prototyp/model potvrdzujúci vyrobiteľnosť produktu na adresu: Création Baumann AG, RECREATE TEXTILES: Think Forward Award 2013, Bern-Zürich-Strasse 23, CH-4901 Langenthal. Manažérka súťaže: Corinne Hunziker, corinne.hunziker@creationbaumann.com.
Ďalšie informácie: www.creationbaumann.com/award_en.html.