Tlačová správa - výstava „ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU“

Tlačová správa - výstava „ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU“

Výstava: „ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU“ - Kollárovo námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne - výber zo súťažných prác
Miesto:
Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám., Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka
Trvanie: 18. marec – 24. marec 2013
Vernisáž a odovzdávanie cien: 18. marec 2013 o 17:00 hod.
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu Bratislava
Partneri súťaže: Hlavná architektka Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad a Hlavné mesto SR Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Bratislava.
ikonka PDF tlačová správa (PDF; 83 kB)

V októbri 2012 Slovenské centrum dizajnu vypísalo súťaž pre študentov v oblasti dizajnu a architektúry, s témou verejného priestoru. Hlavné kritérium bolo použitie princípov "dizajnu pre všetkých". Cieľom tejto súťaže bolo predstaviť koncept univerzálneho dizajnu budúcim profesionálom a umožniť im uplatniť tento súbor metodík v atraktívnom projekte: verejný priestor bratislavského námestia - Kollárovo námestie, ktoré uzatvára budova bývalých vojenských kasární, ktorá sa v blízkej budúcnosti môže stať kultúrnym centrom so zameraním na dizajn a môže prispieť k revitalizácii centra mesta.

V rámci súťaže bol pre študentov usporiadaný intenzívny dvojdňový workshop, ktorý viedol významný, medzinárodne uznávaný odborník pre univerzálny dizajn, Francesc Aragall, ktorý je prezidentom a zakladateľom nadácie Design for All Foundation.
Študenti svojimi návrhmi reagovali na princípy univerzálneho dizajnu v nasledujúcich oblastiach:
1/ architektonicko-urbanistické riešenie Kollárovho námestia a jeho prepojenia s parterom Hurbanových kasární, ktoré môže zahŕňať aj zmenu organizácie dopravy,
2/ dizajn mestského mobiliáru (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, informačné tabule, stánky atď.),
3/ grafické riešenie jednotného informačno-orientačného systému lokality.
Porota v januári 2013 na svojom zasadnutí posúdila spolu 39 prác od 54 autorov, z toho z VŠVU bolo 11 prác od 14 autorov, z FA STU 28 prác od 40 autorov. Do tretieho – finálového kola vybrala porota 10 prác a z finálových prác určila 4 víťazné.
Porota: Mgr. Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu; Dipl. Ing. Peter Gero, magistrát Hl. mesta Bratislavy;prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave; Mgr. Art., ArtD Pavel Masopust

Okrem výstavy v Bratislave sa súťaž predstaví multimediálnou interaktívnou prezentáciou na Medzinárodnom Bienále Dizajnu v Saint-Etienne vo Francúzsku, pod názvom Competing for All, v dňoch 14. 3. - 31. 3. 2013; autor koncepcie - Pierre de Gelder.
SCD k súťaži vydalo publikáciu – katalóg so súťažnými návrhmi podľa grafického návrhu Ondreja Gavaldu.
Súťaž sa organizovala v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy zamerané na užívateľa), ktorého iniciátorom je Cité du Design v Saint-Etienne, SCD a ďalšie zahraničné organizácie.


Finalisti:
Lenka Czéreová, Pinpoint, FA STU; Andrej Čanecký, Jakub Dušička, MUUM, VŠVU; Michal Detko, Alexandra Dzúriková, FA STU; Veronika Kořínková, HURBA NOVÉ KASÁRNE, VŠVU; Ondrej Kövér, FA STU; Katarína Lajčáková, ALLin, FA STU; Ivana Palečková, Design Museum, VŠVU; Lukáš Škulec, ARTWAY MUSEUM, VŠVU; Lucia Tvarožková, Lucia Ulrichová, FA STU; Pavel Vaško, Multisenzorická lavička, FA STU

Ocenení:
Cena Slovenského centra dizajnu
Lenka Czéreová, Pinpoint, Dizajn exteriérového prvku, FA STU
Cena Slovenského centra dizajnu
Veronika Kořínková, HURBA NOVÉ KASÁRNE, Grafický dizajn a dizajn exteriérových prvkov, VŠVU
Cena Slovenského centra dizajnu
Lukáš Škulec, ARTWAY MUSEUM, Informačný a orientačný systém, Vizuálna komunikácia, VŠVU
Cena Hlavného mesta SR Bratislava
Ondrej Kövér, Architektúra a urbanizmus, FA STU

ikonka PDF katalóg [PDF: 9.38 MB]

Zoznam súťažiacich
Zoznam súťažiacich
Bača Marko, študent architektúry, Moro Marko, študent dizajnu, Tencer Matej, študent dizajnu, VŠVU
Brozmanová Katarína, študent dizajnu, FA STU, Design for ALLey chair
Bubáková Zdenka, študent dizajnu, FA STU, TREE EVOLUTION
Bystriansky Martin, študent dizajnu, FA STU, Infopanel / Infoboard
Czéreová Lenka, študent dizajnu, FA STU, PINPOINT
Čanecký Andrej, študent grafického dizajnu, Dušička Jakub, študent grafického dizajnu, VŠVU, MUUM
Detko Michal, študent architektúry, Dzúriková Alexandra, študent architektúry, FA STU
Dubiš Matej, študent dizajnu, FA STU, Soundtrack wall
Gavláková Barbora, študent grafického dizajnu, VŠVU, Dynamický fasádny systém HYBAJ
Gažo Matej, študent záhradnej a krajinnej architektúry, Morávek Andrej, študent záhradnej a krajinnej architektúry, Kopin Marián, študent záhradnej a krajinnej architektúry, FA STU
Gažo Martin, študent dizajnu, FA STU, INFO-BOARD OF CITY TRANSPORT STOP
Hrebík  Marek, študent dizajnu, HURBANS BARRACKS AMMBOX, FA STU
Karasová Dušana, študent záhradnej a krajinnej architektúry, FA STU
Kontšek Michal, študent architektúry, FA STU
Kořínková Veronika, študent grafického dizajnu, VŠVU, HURBA NOVÉ kasárne
Kövér Ondrej, študent architektúry, FA STU
Krchnavá Dagmar, študent záhradnej a krajinnej architektúry, Vričanová Mária, študent záhradnej a krajinnej architektúry, FA STU
Kvasniaková Anna, študent záhradnej a krajinnej architektúry, Marekovičová Lenka, študent záhradnej a krajinnej architektúry, FA STU
Lajčáková Katarína, študent dizajnu, FA STU, ALLin
Mackovičová Katarína, študent architektúry, Maľáková Tatiana, študent architektúry, Markusek Michal, študent architektúry, FA STU
Nagyová Jana, študent architektúry, Siláči Ivan, študent architektúry, FA STU, KOLLÁROVO NÁMESTIE – miesto pre všetkých
Okuliarová Jaroslava, študent záhradnej a krajinnej architektúry, Töröková Tímea, študent záhradnej a krajinnej architekrúry, FA STU
Palečková Ivana, študent grafického dizajnu, VŠVU,  design museum
Pecho Juraj, študent grafického dizajnu, VŠVU
Pliešovská Tatiana, študent záhradnej a krajinnej architektúry, Sternmüllerová Barbara, študent záhradnej a krajinnej architektúry, FA STU
Porubský Peter, študent architektúry, FA STU
Repaský Matej, študent dizajnu, FA STU, LAMP
Ruman Vojtech, študent grafického dizajnu, VŠVU
Soós Jakub, študent dizajnu, FA STU
Ševčíková Alica, študent dizajnu, FA STU, BUBBLE
Škulec Lukáš, študent grafického dizajnu, VŠVU, ARTWAY MUSEUM
Tvarožková Lucia, študent architektúry, Ulrichová Lucia, študent architektúry, FA STU
Uhnáková Lucia, študent architektúry, Ulrichová Martina, študent architektúry, FA STU
Vaško Pavel, študent dizajnu, FA STU, Multisenzorická lavička
Vechterová Alena, študent architektúry, Zedníková Aneta, študent architektúry, Zrnčíková Ivana, študent architektúry, FA STU
Vido Peter, študent grafického dizajnu, VŠVU, KUMUL
Volárik Peter, študent dizajnu, FA STU, RONDI
Žoltická Silvia, študent grafického dizajnu, VŠVU, H URBAN PARK

Partneri:Projekt:

Kontakt:
Nina de Gelder, projektová manažérka, koordinátorka projektu IDeALL a súťaže
e-mail: nina.degelder@scd.sk
mob: 0907 549 510
www.sdc.sk