To Death with a Smile

To Death with a Smile

Uzávierka: 19. október 2015 (pondelok), 23:55

Medzinárodná súťaž plagátov.
MUMEDI, Mexické múzeum dizajnu, pozýva všetkých profesionálov, študentov i nadšencov dizajnu na účasť v súťaži s témou "To Death with a Smile" vyzýva k poňatiu témy smrti podľa vlastného uváženia, s humorom a nadhľadom alebo vážne, podľa kultúry a predstáv každého autora.

Súťaž je medzinárodná, otvorená pre profesionálov, študentov i nadšencov plagátovej tvorby, pričom jedinou podmienkou účasti je byť starším ako 18 rokov. Každý súťažiaci môže prihlásiť jednu alebo viac prác s rozmerom 60 x 90 cm. Technika prihlasovaných prác nieje ničím obmedzená, no výsledné dielo je potrebné doručiť v digitálnom formáte *.JPG v rozlíšení 200dpi a vo farebnom formáte RGB.

CENY:
1. miesto - Apple MacBook Air,  Lomography Camera "Sardina Model", 3 000 mexických pesos (180 USD) a ďalšie ceny
2. miesto - Apple iPad Mini, Lomography Camera "Fisheye Model", 2 000 mexických
pesos (120 USD) a ďalšie ceny
3. miesto - Lomography Camera "Pop 9 Model", 1 000 mexických pesos (80 USD)
a ďalšie ceny 
Cena publika - Lomography Camera "Action Sampler Model", 1 000 mexických pesos (80
USD) a ďalšie ceny

Uzávierka prihlasovania prác: 19. október 2015, 23:55

Všetky informácie: http://www.mumedi.mx/User/?page=convocatorias&c=21