Tokijské pruhy a kocky. Odevný dizajn Petry Kubíkovej

Tokijské pruhy a kocky. Odevný dizajn Petry Kubíkovej

Jednou z najvýraznejších slovenských autoriek inšpirovaných súčasným japonským dizajnom a zároveň japonskou umeleckou tradíciou je Petra Kubíková. Jej tvorba nezaprie priame odkazy na ikonické diela a umelecké postupy japonských dizajnérov, avšak zároveň je natoľko autentická a koncepčná, že si zachováva zreteľnú originalitu a neopakovateľnosť. Tieto kvality vychádzajú mimo iného z hlbokého pochopenia japonského estetického odkazu a taktiež zo schopnosti autorky slobodne umelecky reinterpretovať vlastné osobné prežitky a skúsenosti. Petra Kubíková patrí medzi najzaujímavejšie osobnosti nastupujúcej generácie slovenského odevného dizajnu. Zaujme charakteristickým rukopisom, inklinujúcim ku ostrým geometrickým formám a kladúcim dôraz na štylizáciu a zjednodušovanie tvarov. Výrazným prvkom jej tvorby je taktiež odvážna dekompozícia jednotlivých tvarov a ich zložitá opätovná výstavba založená na objavnej umeleckej hre, čerpajúcej z možností práce s uceleným kusom látky a so základnými geometrickými tvarmi a vzormi. Pre Kubíkovú je mimoriadne dôležitý konceptuálny prístup k tvorbe, ktorý sa však nikdy neuplatňuje na úkor úžitkovosti (nositeľnosti) jej dizajnových modelov. Dodáva im však silnú vnútornú logiku a myšlienkovú i estetickú ucelenosť. Jedným zo základov umeleckého smerovania Petry Kubíkovej je dlhodobá inšpirácia japonskou vizuálnou tradíciou i súčasným dizajnom. V tomto ohľade sa pre autorku stala podstatnou nielen dokonalá znalosť základných princípov japonského odevného dizajnu, ale taktiež jej osobné skúsenosti s prostredím a atmosférou súčasných japonských veľkomiest.