Toto sú najkrajšie knihy Slovenska za rok 2015

Toto sú najkrajšie knihy Slovenska za rok 2015

Pozrite si prehľad držiteľov ocenenia Najkrajšie knihy Slovenska, ktoré udelila dvadsaťčlenná odborná porota. Všetky prihlásené diela môžete vidieť aj naživo v bratislavskej Bibiane.

Dvadsiati porotcovia hodnotili kvalitu vizuálnej stránky kníh, ktoré u nás vyšli v minulom roku. Je to už 24. ročník súťaže; spolu sa prihlásilo 123 titulov, najviac v kategórii kníh pre deti a mládež.
Porota udelila osem rovnocenných hlavných cien a vybrala aj Kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2015, v ktorej je spolu dvadsať kníh a päť študentských prác v rôznych kategóriách.
Medzi osem najkrajších kníh sa dostala monografia Pala Macha, práca grafického dizajnéra Pala Bálika na katalógu k výstave SNG Biedermeier, bibliofília o Albínovi Brunovskom aj kniha o najkrajších slovenských poštových známkach. Najkrajšie ilustrácie podľa poroty urobil Svetozár Košický do knihy o čertoch, bosorkách a iných strašidlách. Najkrajšiu knihu pre deti vydalo vydavateľstvo Buvik – Ako šlo vajce na vandrovku s ilustráciami Vladimíra Krála. Medzi školskými učebnicami vynikol Nový Pomocník z matematiky, štyri ceny získali aj študentské práce.
Všetky prihlásené a ocenené knihy uvidíte na výstave v bratislavskej Bibiane a počas roka aj na putovnej výstave po ostatných slovenských mestách.

Cena pre vydavateľstvo za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy:
Slovenská pošta za knihu Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014
Cena autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu:
Palo Bálik za knihu Biedermeier (K. Beňová a kolektív)
Cena tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie:
TBB, Banská Bystrica za knihu Palo Macho (K. Bajcurová – S. Petrová)
Cena autorovi za vynikajúce ilustrácie:
Svetozár Košický za knihu Čerti, bosorky a iné strašidlá (K. Nádaská – J. Michálek)
Cena vydavateľstvu za bibliofilské vydanie:
M’Art Print, Veľké Zálužie a Ex Tempore, Bratislava za dielo AB 80 o tvorbe Albína Brunovského
Cena za študentskú prácu:
Satoko Fukui za prácu Little fat Squirrel
Miroslava Rudášová za prácu How Deep Is the Ocean?
Lucia Žatkuliaková za prácu Spíme, snívame
Lucia Uhríková za prácu Kozliatka
Cena vydavateľstvu za učebnicu:
Orbis Pictus Istropolitana za sériu kníh Nový Pomocník z matematiky pre 5., 6., 7. a 8. ročník ZŠ (I. Kohanová a kol.)
Cena vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu:
vydavateľstvo Buvik za knihu Ako šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach (M. Rázusová-Martáková – M. Príbusová)


Výstava ocenených kníh: BIBIANA Medzinárodný dom umenia pre deti, Panská ul. 41, Bratislava
Info: http://www.bibiana.sk/index.php?

Všetky informácie o ocenených knihách za rok 2015 nájdete tu: https://dennikn.sk/446526/toto-su-najkrajsie-knihy-slovenska/
Zdroj: Denník N, autor Jana Németh