Transtechdesign

Transtechdesign

Trvanie: 15. január 2013 - 28. marec 2013
Miesto: CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Termín: 15. 1. – 28. 3. 2013.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ústavom dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FA STU) organizuje v dňoch 15. 1. – 28. 3. 2013 výstavu pod názvom TRANSTECHDESIGN. Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase: pondelok, streda a piatok: od 9.00 do 16.00 hod. utorok a štvrtok: od 9.00 do 18.00 hod.  v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
Viac http://www.cvtisr.sk/