Tridsaťročný Ekoplagát v Žiline kráča ďalej

Tridsaťročný Ekoplagát v Žiline kráča ďalej

Trienále Ekoplagát sa v Žiline uskutočnilo už v roku 1978. Bolo prvým medzinárodným podujatím s tematikou ochrany a životného prostredia vo svete. Jeho gestorom je Ministerstvo životného prostredia SR, hlavným usporiadateľom Správa NP Malá Fatra vo Varíne   a spolusporiadateľom Považská galéria umenia v Žiline. V poradí 12. trienále (3. 11. - 4. 12. 2011), sa začalo pripravovať vďaka podpore od Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) a MŽP SR. Jeho súčasťou bola  kolekcia nositeľa Grand Prix Ekoplagát 2008 – Tomasza KIPKU z Poľska. Entuziazmus a úsilie pracovného tímu posilnil nečakaný záujem umelcov.   Výstavu oboslalo 73 autorov z 21 krajín 180 plagátmi.  Výberová porota vybrala 126 plagátov od 62 grafikov z 18 krajín. Najrozsiahlejšie bol zastúpený Irán a Poľsko.
Expozícii dominovali témy vody, strata rovnováhy v prírode, dôsledky klimatických zmien, havárie jadrových elektrární. Medzinárodná porota konštatovala vyrovnanú úroveň prehliadky a ocenila organizačnú prácu usporiadateľov. Vyzvala organizátorov, aby naďalej pokračovali v tomto podujatí, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a ohlas v medzinárodnom meradle.
Grand Prix Ekoplagát 2011 získal I. Kamencev (Litva), 1. cenu M. Saeedi ( Irán), 2. cenu  A. Haščák (SR), 3. cenu F. Chen (USA), Cenu Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) M. Urbanczyk (Poľsko), Čestné uznania W. Korkuč (Poľsko) a S. Ling-Hung Shin (Taiwan).
Už 33 rokov sa v Žiline na Slovensku koná trienále Ekoplagát. Postoj umelcov a verejnosti k nemu presvedčil o jeho stálom zmysle a potrebe dobudovať jeho zázemie.