TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2003 - vizuálny štýl medzinárodnej prehliadky plagátov

TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2003 - vizuálny štýl medzinárodnej prehliadky plagátov

Miesto: Klient: Galéria Jána Koniarka, Trnava

TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2003

Uznanie v súťaži NCD 2003

Dizajn: Milan MIKULA, RECO, s. r. o., Senica

Klient: Galéria Jána Koniarka, Trnava