Trienále plagátu Trnava 2012

Trienále plagátu Trnava 2012

Trvanie: 9. november 2012 - 3. február 2013

9. 11. 2012 – 3. 2. 2013.
Trienále plagátu sa v roku 2012 koná v Trnave po ôsmykrát. Za posledných 21 rokov sa z lokálnej akcie vyvinul na prestížnu medzinárodnú súťaž. Vďaka záštite ICOGRADA a dodržiavaniu jej pravidiel sa TPT zaradilo medzi podobné udalosti plagátu v Chicagu, Lahti a Mexiku.
Po minuloročnom experimente s tematikou webdizajnu, tento ročník sa venoval iba pôvodnému poslaniu trienále, kráľovskej disciplíne vizuálnej komunikácie – plagátu. V rámci TPT 2012 udelilo SCD cenu grafickej dizajnérke zo Švajčiarska - Megi Zumstein za plagát Formlose Mobel.
Vzťahy nových médií a plagátu mapovali sprievodné akcie.

Chceli by sme vás tiež upozorniť na komplexnú výstavu zakladateľa a dlhoročného čestného predsedu TPT, Jozefa Dóku ml., ktorý zomrel minulý rok.

ikonka PDF

pozvánka

videopozvánka - Trnava priťahuje plagáty z celého sveta

Organizátori TPT 2012
Hlavným organizátorom TPT je Galéria Jána Koniarka v Trnave.

Spoluorganizátormi sú:
Trnavský samosprávny kraj
Mesto Trnava
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Západoslovenské múzeum v Trnave
POSTER – občianske združenie

Prípravný výbor zložený zo zástupcov organizátorov určuje predsedu TPT.
Umelecká rada zložená z odborníkov z odboru odporúča kandidátov do medzinárodnej poroty, navrhuje kurátora a dohliada na umeleckú a odbornú úroveň TPT.
Výkonný výbor (TPT tím) zabezpečuje registráciu autorov do súťaže a organizáciu výstavy.
Sprievodné akcie koordinuje TPT tím  a za ich organizáciu sú zodpovední jednotliví partneri.

Program otvorenia TPT 2012:

Trnavský samosprávny kraj a Galéria Jána Koniarka v Trnave vás srdečne pozývajú na 8. Trienále plagátu Trnava 2012.
9. november 2012
O 16.30
Otvorenie TPT 2012 v Galérii Jána Koniarka
Kopplova vila, Zelený kríčok 3, Trnava.
O 18.00
Slávnostné udeľovanie cien v Divadle Jána Palárika
Trojičné námestie 2, Trnava.

Zdroj informácií www.tpt.sk.