Trieste Contemporanea Design Contest 2012

Trieste Contemporanea Design Contest 2012

Miesto: Taliansko

Uzávierka: 31. 5. 2012.
Informácie a prihlášky: www.triestecontemporanea.it/designcontest.

Výbor medzinárodnej súťaže Trieste Contemporanea vyhlasuje pod patronátom Stredoeurópskej iniciatívy (C.E.I.)  10. ročník súťaže na tému Dvojstopovosť (Double track). Pôjde o hľadanie paralely k nenápadným, často obyčajným a takmer zabudnutým veciam každodennej potreby, ktoré sa v krajinách strednej a východnej Európy používali v nedávnej minulosti a tvoria kolektívnu hmotnú pamäť jedného obdobia histórie. Súťaž je zameraná na mladých dizajnérov a študentov dizajnu, ktorí sa chcú prezentovať svojimi prácami v medzinárodnom kontexte. Súťažné projekty musia spĺňať kritérium funkčného objektu, ktorý sa inšpiruje pôvodným národným dizajnom. Najlepšie práce, ktoré vyhodnotí medzinárodná porota na čele s nestorom talianskych umeleckých kritikov Gillom Dorflesom, budú vystavené na výstave v Terste v decembri 2012. Ocenenia: 4 000 € (hlavná cena), 3 000 € (Cena CEI pre najlepšieho dizajnéra z nečlenskej krajiny EU) a 1 000 € (Cena BEBA pre najmladšieho oceneného).
Kontakt:  tscont@tin.it,  tel.: +39 040 639187.

ikonka PDF DOUBLE TRACK