Trnava hlavné mesto európskej kultúry 2013 - korporátna identita kampane

Trnava hlavné mesto európskej kultúry 2013 - korporátna identita kampane

Miesto: Klient: Mesto Trnava

Trnava - obrázok

Uznanie v súťaži NCD 2009

Korporátna identita kampane

Dizajn: Milan Mikula

Klient: Mesto Trnava

Projekt, ktorým sa Trnava uchádzala o menovanie, má formu katalógu s členitou polygrafickou koncepciou s množstvom výsekov a vkladaných brožúrok. Graficky je postavený na kontraste čiernobielych fotografií mestskej architektúry s výrazných farebných plôch s textami. Výsledný materiál optimistický a nápaditý.