Type. A Visual History of Typefaces & Graphic Styles 1 – 2

Type. A Visual History of Typefaces & Graphic Styles 1 – 2

Autor: Cees W. de Jong, Alston W. Purvis, Jan Tholenaar
Vydalo: Taschen 2013
Počet strán: 720

Kniha prezentuje v dvoch dieloch obrazové dejiny písma a grafických štýlov v rokoch 1628 – 1938. Venuje sa dobovému typografickému jazyku, vývoju písma, typom a rezom písma, ornamentom, iniciálam a kaligrafii. Oboznamuje záujemcov s dielom významných grafických dizajnérov – Williama Caslona, Fritza Helmutha Ehmckeho, Petra Behrensa, Rudolfa Kocha, Erica Gilla, Jana van Krimpena, Paula Rennera, Jana Tschicholda, A. M. Cassandra, Alda Novareseho a Adriana Frutigera.
Prvý diel mapuje históriu dizajnu písma do konca 19. storočia v textoch holandského dizajnéra Ceesa W. de Jonga a zberateľa Jana Tholenaara spolu s početnými ukážkami. Druhý diel zameraný na obdobie 1900 až po polovicu 20. storočia sprevádzajú texty Alstona W. Purvisa, profesora výtvarných umení na School of Arts, Boston University, USA, autora mnohých kníh o grafickom dizajne.
Vydal Taschen, 2013, 720 strán, anglické, francúzske a nemecké vydanie.

www.taschen.com