Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom.

Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom.

Trvanie: 19. december 2013 - 2. február 2014
Vernisáž: 18. december 2013 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava Typografia a dizajn písma na Slovensku s podtitulom Začalo to Cyrilom a Metodom je príspevkom k oslavám 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a ich prínosu pre našu kultúru. Je výnimočnou príležitosťou oceniť bohatstvo našej tradície kreatívneho použitia a tvorby písma, uvedomiť si dlhú cestu od príchodu vierozvestcov až k dnešnej povinnosti rozvíjať túto tradíciu na odbornej úrovni.
Výstava predstaví dizajn písma a tvorivé využitie písma – typografiu na Slovensku v historickej perspektíve s dôrazom na 20. storočie a súčasnosť. Široká verejnosť bude mať možnosť v unikátnej prezentácii takmer 90 autorov a autoriek spoznať fenomén písma v jeho rozmanitých formálnych a funkčných aspektoch, sledovať historické štýlové premeny typografie, prínos jednotlivých autorov k rozvoju odboru a uvidieť problematiku tvorby písma zblízka. Predovšetkým však celá výstava dokumentuje nenahraditeľnú úlohu písma ako nástroja kultúrnej a subkultúrnej výmeny informácií, národného pamäťového média, ale aj ako prostriedku autentickej umeleckej výpovede. Autormi koncepcie a organizátormi výstavy sú členovia Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbornej spolupráci s Ľubomírom Longauerom, etablovaným výskumníkom dejín grafického dizajnu na Slovensku.
Autori výberu diel Ľubomír Longauer, Palo Bálik a realizátori výstavy Pavel Choma a kolektív, zvolili rôzne formy prezentácie bohatého materiálu, ktorý táto téma poskytuje. Súčasťou výstavy sú ukážky typografickej práce výtvarníkov staršej a strednej generácie predstavené prostredníctvom exkluzívnych autorských výberov vo forme originálov a reprodukcií. Viaceré originálne diela pochádzajú zo zbierok Slovenského centra dizajnu, medzi ktoré po skoncení výstavy pribudne celý výstavný súbor. Súčasťou projektu je aj vznikajúca výpravná publikácia.



V rámci výstavy sa konal Workshop Typografia a dizajn písma pre študentov stredných škôl.

Koncepcia a kurátori výstavy:  Ľubomír Longauer a členovia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU
Realizácia výstavy a spolupráca: Pavel Choma, Palo, Bálik, Emil Drličiak, Marcel Benčík, Michal Tornayi, Ján Šicko, Mária Rišková, Roman Mackovič, Matúš Lelovský, Ondrej Gavalda, Juraj Blaško, Juraj Sukop, Soňa Trubíniová
Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

Podpora: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Europapier, Skupina 29

Interaktívna svetelná expozícia