Typomania Video Contest 2016

Typomania Video Contest 2016

Uzávierka: 1. apríl 2016 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Medzinárodný festival videotypografie Typomania je každoročnou prehliadkou písiem, kaligrafie, typografie a videí. Cieľom prehliadky je prepájanie a popularizácia medzinárodnej typografickej scény, úcta k tradíciiám a podpora najodvážnejších experimentov a projektov spojených s tvorbou písma.

Kategória: Grafický dizajn & Ilustrácia, Typografia
Info: www.typomania.ru