Typový rad rýpadiel DBM

Typový rad rýpadiel DBM

Miesto: Výrobca: DIMEX, s. r. o., Dubnica n/Váhom

Typový rad rýpadiel DBM

Uznania v sútaži NCD 1995

Dizajn: Boris Čiampor

Výrobca: DIMEX, s. r. o., Dubnica n/Váhom