Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

Trvanie: 29. február 2016 - 3. marec 2016
Miesto: Jakubovo nám. 12,, Bratislava, Slovensko

Knižnica Slovenského centra dizajnu v rámci akcie Týždeň slovenských knižníc pre záujemcov ponúka tieto aktivity:

  • zápis do knižnice zdarma od 29. 2. do 3. 3. 2016;  
  • amnestia na prvé upomienky;
  • vypracovanie rešerše – súpis literatúry na určitú tému z oblasti dizajnu zdarma;
  • exkurzie do knižnice a študovne časopisov pre verejnosť zdarma;  
  • 2. 3. 2016 od 9:30 – 11:00 raňajky v knižnici SCD; účasť na raňajkách potvrdiť na kniznica@scd.sk do 1. 3. 2016;
  • časopis Designum – staršie ročníky/čísla zdarma.

Trvanie: 29. 2. - 3. 3. 2016
Miesto: Jakubovo nám. 12, Bratislava (3. poschodie, číslo dverí 306)


Viac o knižnici www.sdc.sk/?kniznica-scd-zakladne-informacie 
Viac o 17. ročníku celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc na http://www.sakba.sk/?page=tsk