Uchovávanie sveta - Rituál múzea v digitálnom veku

Uchovávanie sveta - Rituál múzea v digitálnom veku

Trvanie: 16. december 2015 - 28. február 2016
Miesto: Slovenská národná galéria Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava, Slovensko

Výstava v spolupráci s partnermi ukáže možnosti, ako kreatívne využiť digitálne technológie v prostredí múzeí a galérií tak, aby sa zo zreteľa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok z originálneho exponátu.
Výstavný projekt Uchovávanie sveta je v podmienkach SNG nezvyčajný a špecifický, pretože sa nevenuje umeleckohistorickej téme, ale skôr úlohe a možnostiam múzea umenia v dnešnom digitálnom svete.
Organizátori by chceli ukázať divákom, aké rôzne funkcie a úlohy plní múzeum umenia – nie je to len miesto kontemplácie, ale aj nezvyčajný sklad, učebňa a kabinet vedenia – a predstaviť práve tieto inštitucionálne roly a ich prepojenie na to najdôležitejšie – exponát.
Výstava Uchovávanie sveta je primárne zameraná na prácu s aurou originálu, na atmosféru umeleckých diel v rôznorodom múzejnom prostredí a na ich posilnenie pomocou vhodne zvolenej na mieru ušitej technológie.

Uchovávanie sveta - Rituál múzea v digitálnom veku
16. 12. 2015 — 28. 02. 2016
Slovenská národná galéria Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
Info: http://www.citylife.sk/vystava/uchovavanie-sveta-ritual-muzea-v-digitalnom-veku-sng-bratislava


Kurátori: Alexandra Kusá a Lucia Gavulová v spolupráci so širokým kolektívom (Mária Bohumelová, Dušan Buran, Jana Švantnerová, Michal Čudrnák, Magdaléna Kuchtová, Barbora Jurinová, Lukáš Štepanovský, Boris Meluš, Ján Šicko a ďalší)

http://www.sng.sk/sk/uvod/vystavy/aktualne/uchovavanie-sveta