Umelecký priemysel a Slovensko

Umelecký priemysel a Slovensko

Umelecký priemysel a Slovensko je štúdia Antonína Hořejša, ktorá bola pôvodne uverejnená v časopise Výtvarné snahy v roku 1927 – 1928. Žiaľ, mnohé problémy domáceho priemyslu zostali nevyriešené dodnes. Témy ako výtvarné školstvo, podpora priemyslu či dôležitá úloha múzejníctva nestratili nič zo svojej aktuálnosti.