Understanding the World. The Atlas of Infographics

Understanding the World. The Atlas of Infographics

Autor: Sandra Rendgen – Julius Wiedemann
Vydalo: Taschen, 2014
Počet strán: 456
ISBN: 978-3836548830

Kniha je vizuálnym atlasom našej krehkej planéty, jej diverzity a mnohorakosti v detailoch, ktoré od najstarších čias, keď vznikali jaskynné maľby pračloveka, až podnes šíria informácie prostredníctvom znakov. Prostredníctvom porozumenia informačnej grafiky autori knihy Sandra Rendgenová a Julius Wiedemann usilujú o celkové pochopenie sveta, civilizácie, vizuálneho umenia. Kniha sa delí na 5 častí – životné prostredie, technika, ekonomika, spoločnosť a kultúra, ktoré sa prezentujú vo forme informačnej grafiky. Obsahuje viac ako 280 diel reprodukovaných s vysokým rozlíšením vrátane siedmich dvojstrán zameraných na 21. storočie, no priestor dostáva aj história a súčasnosť. Exkurz do minulosti vysvetľuje Sandra Rendgenová na základe interpretácie ilustrácií z jednotlivých historických etáp dejín spoločnosti.

Autorka Sandra Rendgenová študovala dejiny umenia a kulturológiu v Berlíne a Amsterdame. Spolupracovala na viacerých projektoch vytvárania interface medzi obrazovou kultúrou a technikou so špeciálnym zameraním na vizualizáciu dát, interaktívne médiá a dejiny informačných systémov. Je autorkou knihy Information Graphics, ktorú vydala v roku 2012.
Zostavovateľ Julius Wiedemann študoval grafický dizajn a marketing, bol šéfredaktorom digitálnych a dizajnových časopisov v Tokiu. Vo vydavateľstve Taschen publikoval niekoľko titulov, napr. Illustration Now!, Logo Design, Jazz Covers a Information Graphics.

Vydal Taschen, 2014, 456 strán, anglicko-francúzsko-nemecké vydanie. ISBN 978-3836548830.
http://www.taschen.com/