Utópia prostredníctvom dizajnu. Prvé bienále v Londýne

Utópia prostredníctvom dizajnu. Prvé bienále v Londýne

Od 7. do 27. septembra 2016 sa konalo historicky prvé Londýnske bienále dizajnu (oficiálny názov: London Design Biennale). Bolo pripravené v spolupráci s firmou Jaguar a londýnskym palácom Somerset House, v ktorého rozsiahlych priestoroch sa prezentovalo. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia 37 krajín sveta vrátane popredných dizajnérskych organizácií, inštitúcií a múzeí dizajnu, ako sú Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum (USA), DAMnº Magazine z Belgicka, Moskovské múzeum dizajnu, viedenské Múzeum úžitkového umenia (MAK), talianske Triennale Design Museum alebo japonská The Japan Foundation.
Zaštiťujúcou témou bienále sa stala idea utópie a s ňou spojená otázka ako redefinovať prastarú myšlienku ideálnej spoločnosti prostredníctvom súčasného dizajnu (Utopia by Design). Jednotlivé inštalácie, projekty, dizajnové prototypy sa na základe najrôznejších východísk zaoberali najpálčivejšími problémami súčasného globalizovaného sveta, akými sú otázky udržateľnosti prírodných zdrojov, migrácie, znečistenia životného prostredia alebo života vo veľkomestských aglomeráciách. V centre mnohých projektov stála taktiež problematika sociálnej a genderovej (ne)rovnosti, ako i myšlienka utopického životného priestoru, či už zdieľaného širokou spoločenskou komunitou alebo ponímaného ako individuálny, osobný priestor bez hraníc a obmedzení. Téma utópie nebola zvolená len z dôvodu jej mimoriadnej aktuálnosti pre súčasné umenie a spoločnosť, ale taktiež vzhľadom na okrúhle výročie vydania mimoriadne vplyvného filozofického spisu Utopia (vyšlo v latinčine roku 1516 v belgickom Leuvene) anglického mysliteľa a humanistu Thomasa Morea (1478 – 1535).