Úvodný kurz dizajnu zabudovaného osvetlenia

Úvodný kurz dizajnu zabudovaného osvetlenia

Trvanie: 9. september 2014 - 23. september 2014
Miesto: Anglicko

Štart: 9. 9. 2014.
Talianske inštitúcie APIL (Italian Lighting Professionals), AIDI (Italian Lighting Association) a GdC-AIC (Color Group – Italian Color Association) organizujú v septembri 2014 v Miláne po prvýkrát úvodný kurz postgraduálneho cyklu Svetelný produktový dizajn s názvom Úvodný kurz dizajnu zabudovaného osvetlenia (Lighting Product Design: Introductory Course in Lighting Fixture Design).

Predpokladom na účasť na kurze je základná znalosť elektrického inžinierstva a technológie (napätie, elektrina, odpor, prúd a pod.), ako aj osvetľovacej techniky (iluminačné systémy, tok svetla, inverzné polia a pod.). Kurz bude zameraný na základy rádiometrie, kolorimetrie a princípy LED technológií, chromatickosť, dizajn a evaluáciu optických systémov, tepelné a fotobiologické parametre, napájanie, fotometrické meranie a materiály. Súčasťou výučby bude aj rozbor prípadových štúdií.

Cena kurzu: 1 180 eur (DPH 22%).
Organizátori poskytnú 10 štipendií vo výške 700 eur súčasným a bývalým (od roku 2004) študentom svetelného dizajnu na Politecnico di Milano.

Trvanie 9. 9. - 23. 9. 2014.
Informácie: www.luce.polimi.it.
Viac informácií: Ufficio Coordinamento Formazione: +39.02.2399.7217, formazione@polidesign.net, Dr. Andrea Siniscalco: +39.02.2399.5696 - lab.luce@polimi.it.