Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

1. zväzok. Modernosť tradície.

Úvodná stať výpravne spracovanej knihy Ľubomíra Longaera približuje jej vznik, základné východiská a štruktúru plánovaného sedemzväzkového diela. Prvý zväzok sa zameriava na konzervatívnejší prúd slovenskej úžitkovej grafiky. Reprezentujú ho autori, ktorí začali tvoriť v období prvej republiky, pričom mnohí boli ešte aktívni nielen počas vojnového slovenského štátu, ale aj v povojnovom období. Galériu autorov otvára Martin Benka, po ňom nasledujú Andrej Kováčik, Jaroslav Vodrážka, Karol Ondreička, Jozef Vlček, Jozef Cincík, Štefan Bednár a Rudolf Fabry. Popri „zavedených“ oblastiach úžitkovej grafiky sú publikované aj práce z odľahlých sfér, ako známkovej tvorby, navrhovania bankoviek alebo vtipov a karikatúr. Ďalší zväzok by mal byť venovaný paralelne sa vyvíjajúcemu slovenskému modernizmu okolo Školy umeleckých remesiel v Bratislave a košickej avantgarde, osobitný je plánovaný pre obdobie slovenského štátu.