Variácie na (typo) priestor. Typo Berlín 2009

Variácie na (typo) priestor. Typo Berlín 2009

Prestížne dizajnérske podujatie, ktoré už dlhšie obdobie nie je zamerané iba na typografiu, malo v roku 2009 tému Priestor. Štrnásty ročník sa konal 3 dni v Das Haus der Kulturen der Welt. Početní prednášajúci z celého sveta, často veľmi rozdielne osobnosti grafického dizajnu, prezentovali rôzne projekty (Timothy Donaldson, Ebon Heath, Chip Kidd, Markus Hanzer, Nomad, Lukas Dziedzic, Joshua Davis).