Včielka, Zornička, literárno – výtvarné časopisy pre deti

Včielka, Zornička, literárno – výtvarné časopisy pre deti

Miesto: Klient: Vydavateľstvo Včielka – Zornička, s. r. o., Bratislava

Uznanie v súťaži NCD 2011

 

Včielka, literárno – výtvarný časopis pre deti

Zornička, literárno – výtvarný časopis pre deti

Dizajn: Mária Rojko
Klient: vydavateľstvo Včielka – Zornička, s. r. o., Bratislava
Kultivované podanie „detskej témy“. Redizajn tradičného detského časopisu, ktorý poskytuje vysoký štandard podporený ilustráciou. Ide o časopis schopný obstáť v konkurenčnom prostredí, kde prevláda dominantný importovaný ilustrátorský princíp.