Vedecká hračka

Vedecká hračka

Trvanie: 12. apríl 2012 - 30. apríl 2012
Miesto: Hornonitrianske múzeum Prievidza, Prievidza, Slovensko

Hornonitrianske múzeum Prievidza
www.muzeumpd.sk