Vienna DesignWeek 2012

Vienna DesignWeek 2012

Trvanie: 28. september 2012 - 7. október 2012
Miesto: Viedeň, Belgicko

Termín: 28. 9. – 7. 10. 2012
Informácie: www.viennadesignweek.at
Tohtoročný už šiesty týždeň dizajnu vo Viedni bude mať za cieľ zmapovať aktuálne dianie na dizajnérskej scéne Rakúska i zahraničia v oblastiach produktový dizajn, nábytok, priemyselný dizajn, grafický a experimentálny dizajn. Rakúšania si uvedomujú hodnotu dizajnu ako významnej súčasti kultúrnej produkcie, a to nielen pri formovaní každodennej materiálnej kultúry, ale aj ako vplyvného faktoru životného štýlu, módy a tvorby verejnej mienky. Podujatie má viacero spoluusporiadateľov – viedenské múzeá, výrobcov a obchodníkov s dizajnom, ktorí sa v priebehu 10 dní môžu stretávať, konfrontovať a nadviazať spoluprácu napríklad s rovnakými inštitúciami z krajín strednej a východnej Európy napriek tomu, že nosnou témou tohto ročníka je španielsky dizajn. V rámci festivalu budú otvorené viaceré výstavy, špecifické lokálne inštalácie, uskutočnia sa diskusie, projekcie filmov atď.