Villa Tugendhat – ikona modernej architektúry v Brne

Villa Tugendhat – ikona modernej architektúry v Brne

Trvanie: 6. marec 2014 - 27. apríl 2014
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava, Slovensko

Putovná panelová výstava z Múzea mesta Brna približuje strhujúci príbeh vily, v roku 2001 zapísanej do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktorú si dali v rokoch 1929 – 1930 postaviť vilu manželia Greta a Fritz Tugendhatovci v Brne podľa projektu nemeckého architekta Ludwiga Miesa van der Rohe. Dom patril už v čase svojho vzniku k pokrokovým a unikátnym stavbám z viacerých hľadísk v zmysle konštrukcie, priestorového usporiadania, interiérového vybavenia, technického zázemia ako aj začlenenia až ponorenia stavby do bohatej zelene. Výstava mapuje dejinný kontext, históriu, filozofiu a stavebné osudy vily Tugendhat od jej vzniku až po súčasnosť, ako aj životné peripetie rodiny, ktorá vo vile strávila, žiaľ, len necelých osem rokov. Autorkami výstavy sú Dagmar Černoušková a Iveta Černá.

http://www.muzeum.bratislava.sk/