Visual Impact

Visual Impact

Vydalo: Phaidon,2015
Počet strán: 240
ISBN: 9780714869704

Prístupná a bohato ilustrovaná publikácia venovaná výskumu role, ktorú zohrali umenie a dizajn pri významných sociálnych a politických zmenách prebiehajúcich v 21. storočí. Predstavuje práce viac ako 200 umelcov, od tých najslávnejších ako Ai Weiwei a Shepard Fairey po anonymných autorov pracujúcich na sociálnych médiách.
Tento bohato ilustrovaný vizuálny sprievodca na viac, ako 400 iustráciách prináša tie najvplyvnejšie a výsostne politické obrazy nášho digitálneho veku. Skúma témy a problémy akými sú známe povstania (Arabská jar, Londýnske nepokoje) sociálny aktivizmus (manželská rovnosť), enviromentálne krízy (hurikán Katrina) rovnako ako i pohľad na nedávne protesty “Je Suis Charlie”. Zobrazuje významné práce rozvíjajúcich sa ekonomík ako sú Brazília, Rusko, Čína a krajiny stredného východu, rovnako ako i Spojených štátov amerických a Európy.
Publikácia dopĺňa tituly vydavateľstva Phaidon - Graphic Agitation a Graphic Agitation 2 poskytujúc náhľad na umenie a dizajn formujúce našu dnešnú politickú krajinu.

Vydavateľstvo: Phaidon
Formát: Paperback, 240 strán
Ilustrácie: 400 farebných ilustrácií
Dátum vydania: Október 2015
ISBN: 9780714869704

Zdroj: http://de.phaidon.com/store/design/visual-impact-9780714869704/