Visual Scandal / Vizuálny škandál

Visual Scandal / Vizuálny škandál

Uzávierka: 15. august 2015 (sobota), 23:55
Miesto: medzinárodná - študentská

V tomto roku už po piatykrát festival plagátov WELTFORM usporadúva študentskú medzinárodnú súťaž o najlepší plagát. Dvadsať najlepších plagátov postúpi do užšieho výberu a budú odhalené na špeciálnej vonkajšej výstave v rámci festivalu WELTFORM v Lucerne v októbri tohto roku. Na otváracom ceremoniále festivalu, bude víťaznému plagátu udelená cena vo výške 1500 CHF (agentúrou APG / SGA). Okrem toho bude víťazný návrh vytlačený v počte 500 kópií a distribuovaný po celom Švajčiarsku. Téma: Visual Scandal  / Vizuálny škandál.
Plagáty by mali divákom uštedriť poriadny vizuálny úder. Čo je však tým najlepším spôsobom ako to dosiahnuť? Prostredníctvom nízkych a vulgárnych prostriedkov? Na základe citátu Raymonda Savignaca "L'est un Majstri Scandal visuel" (Plagát je vizuálny škandál) by autori mali skúmať a uplatňovať najrôznejšie cesty, akými prilákať pozornosť diváka. Pre súťaž hľadáme len vizuály, ktoré sú vhodné pre pouličný výlep.

Prihlasovanie prác
20 najlepších, vybratých plagátov bude - pre výstavné účely - vytlačených vo formáte F4 (895 x 1280 mm). No pre účely posudzovania návrhov porotou vás žiadame o zaslanie prác vo formáte JPEG so 150 dpi, ISO A3 (297 x 420mm), pričom nesmú presiahnuť veľkosť 3MB. Jeden autor môže prihlásiť maximálne tri položky. Práce môžete do 15. augusta 2015 prihlásiť na www.weltform.at.

Posudzovanie a výber víťazných vizuálov
Po uzavretí prihlasovania návrhov budú porotcovia vyberať 20 návrhov, ktoré postúpia do najužšieho výberu. Porota si vyhradzuje právo vyradiť práce, ktoré už boli publikovaná, rovnako ako i tie, ktoré posúdi ako plagiáty. 20 najlepších plagátov bude vystavených vo vonkajšej expozícii pred divadlom v Lucerne od 26. septembra do 4. októbra 2015. Víťazný plagát bude vyhlásený na slávnostnom otvorení festivalu WELTFORM.

Porota
Porota sa skladá zo štyroch grafických dizajnérov, ako i zástupcu agentúry APG / SGA.
Claude Kuhn, Kehrsatz
Paula Troxler, Zürich
Daniel Peter, Lucerne
Nina Wagner, Berne
Bruno Niederberger, APG | SGA

Uzávierka prihlasovania návrhov: 15. august 2015
Viac informácií: http://www.weltform.at/

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Podmienky súťaže pdf (136,7 kB)