Vně a uvnitř

Vně a uvnitř

Autor: Konstantina Hlaváčková
Vydalo: UPM v spolupráci s vydavateľstvom Arbor vitae v Prahe, 2014
Počet strán: 240
ISBN: 978—80-7101—146-0

Umělá vlákna v módě od poloviny 20. století do současnosti.
Publikácia vyšle k rovnomennej výstave, ktorá sa koná v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe od 2. októbra do 31. decembra 2014.  Približuje módny odev ako výsledok dlhého procesu založeného na vedeckých i praktických disciplínach ľudskej činnosti a zavŕšeného tvorivou myšlienkou módneho návrhára. Zameriava sa na materiály z umelých vlákien, ktorých výrobu podnietil rýchly rozvoj textilného, odevného a chemického priemyslu po druhej svetovej vojne. Produkcia umelých vlákien je uvedená do súvislosti s vývojom techniky, priemyslu, sociálnych vzťahov, ochrany životného prostredia a ďalších odborov, vrátane zdravotníctva. Tému bohato ilustrujú odevy zo zbierok UPM aj unikátne mikrofotografie vlákien.

Vydalo UPM v spolupráci s vydavateľstvom Arbor vitae v Prahe, 2014, české vydanie s anglickým resumé, 240 strán, cca 150 reprodukcií. Grafický dizajn Štěpán Malovec. ISBN (UPM): 978—80-7101—146-0.
Viac: http://www.upm.cz/