Vyhodnotenie NCD 2011

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

Desiaty ročník súťaže  Národná cena za dizajn 2011 bol vyhodnotený 30. – 31. marca 2011 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave.
Medzinárodná porota pracovala dva dni pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR). Ďalšími členmi boli priemyselní dizajnéri Doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Ing. Tomáš Nagy, ArtD., Mgr. art. Pavel Masopust, ArtD., grafickí dizajnéri Mgr. art. Andrej Krátky, Mgr. art. Monika Bajlová, Akad. mal. Pavol Rozložník, zástupcovia odborných inštitúcií Ing. Peter Pacek (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Adriena Pekárová (Slovenské centrum dizajnu), teoretička Mgr. Mária Rišková a člen výboru BEDA, viceprezident Asociácie priemyselných dizajnérov Poľska a dizajnér prof. Michal Stefanowski.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2011 sa uskutočnilo dňa  27. 5. 2011 o 20:30 v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave.

Vyhodnotenie NCD 2011

Vyhodnotenie NCD 2011

Vyhodnotenie NCD 2011

Vyhodnotenie NCD 2011

Vyhodnotenie NCD 2011

Vyhodnotenie NCD 2011

Vyhodnotenie NCD 2011