Vypísanie súťaže NCD 2015

Vypísanie súťaže NCD 2015

Uzávierka: 2. marec 2015 (pondelok), 23:55
Miesto: Bratislava, Slovensko

Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dvanásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za produktový dizajn 2015.
Odborným garantom pre oblasť podnikania je Slovak Business Agency. Podujatie sa koná pod záštitou medzinárodnej organizácie Beda (The Bureau of European Design Associations). Po prvýkrát v histórii súťaže sa organizátori rozhodli organizovať súťaž každý rok a hodnotiť striedavo samostatne produktový a komunikačný dizajn. NCD 2015 je v tomto zmysle zameraná na profesionálny a študentský produktový dizajn.

12. ročník súťaže je vyhlásený v súlade s pozmeneným štatútom a inovovanými súťažnými podmienkami. Pre súťažiacich pribudla nová kategória - Experimentálny produktový dizajn, do ktorej sa môžu prihlásiť profesionáli aj študenti. Zmena sa týka aj vyhodnotenia súťaže - prihlásené dizajny posúdi len 5 členná porota s medzinárodným zastúpením.
Súťažiaci môžu získať aj viac ocenení. Porota udelí Národnú cenu 2015 v kategórii profesionálny produktový dizajn, Národnú cenu 2015 v kategórii experimentálny produktový dizajn a 2 Ceny za dizajn pre profesionálov.
Okrem toho bude už tradične udelená  Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za študentskú prácu v oblasti produktového dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva Slovenskej republiky je určená výrobcovi, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej firemnej stratégii a Zvláštna cena ministra kultúry Slovenskej republiky osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu.
Tak ako v predchádzajúcom roku bude udelená aj Cena internetového hlasovania, Cena novinárov, Cena poroty a pribudne Cena za trvalo udržateľný dizajn.

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 2. marca 2015.
online prihláška/nominácia

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční
29. mája 2015 v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave. V tento deň bude tiež v galérii dizajnu Satelit sprístupnená výstava ocenených a vybraných prác súťaže.
K súťaži NCD 2015 bude vydaný obsažný katalóg, ktorý bude súčasťou časopisu Designum 2/2015.
Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo si ch mozete prezrieť v elektronickej podobe na našom webe -  otvoriť inovované súťažné podmienky

Národná cena za produktový dizajn 2015 - súťažné kategórie

Profesionálny produktový dizajn
výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série, produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii

  • nábytok pre interiér a exteriér,
  • interiérové doplnky (sklo, keramika, svietidlá, stolovacie prvky),
  • stroje, zariadenia, prístroje, náradie, zdravotnícka technika, biela a čierna technika,
  • transport dizajn,
  • textilný a odevný dizajn, obuv, doplnky, šperk,
  • športové potreby, hračky, didaktické pomôcky, hobby,
  • obaly s dôrazom na konštrukciu a materiál.

Študentský produktový dizajn
semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce z oblasti produktového dizajnu, ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v SR alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí.
Predmetná špecifikácia je zhodná s profesionálnym produktovým dizajnom.

Experimentálny produktový dizajn
výsledok vlastnej iniciatívy autorov, profesionálov alebo študentov (bez objednávky) - študijné a výskumné projekty, inovatívne dizajnérske koncepty.
Súťaž sa nevzťahuje na autorské originály z oblasti úžitkového umenia. 

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Štatút NCD 2015 pdf (218,5 kB)
súbor PDF Suťažné podmienky NCD 2015 pdf (61,1 kB)
súbor PDF Prihláška NCD 2015 pdf (40,2 kB)
súbor PDF Nominácia NCD 2015 pdf (37,2 kB)