Výročná správa RONA LR CRYSTAL, rok 1999

Výročná správa RONA LR CRYSTAL, rok 1999

Miesto: Klient: RONA LR CRYSTAL, a. s., Lednické Rovne

Výročná správa RONA LR CRYSTAL, rok 1999

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Vladislav ROSTOKA, Juraj KRÁLIK,
RABBIT & SOLUTION STUDIO, s. r. o., Bratislava

Klient: RONA LR CRYSTAL, a. s., Lednické Rovne