Výročná správa spoločnosti AITEN, rok 2000

Výročná správa spoločnosti AITEN, rok 2000

Výročná správa spoločnosti AITEN, rok 2000

Uznanie v súťaži NCD 2001 - priemyselné výrobky

Výročná správa spoločnosti AITEN, rok 2000
dizajn Jakub Dvořák, Juraj Demovič, Juraj Vontorčík, pergamen, s. r. o., Trnava