Výškovo nastaviteľná nájazdová brzda

Výškovo nastaviteľná nájazdová brzda

Miesto: Výrobca: Knott, spol. s. r. o., Modra

Výškovo nastaviteľná nájazdová brzda

Národná cena za dizajn 2005 - kategória produktový dizajn

Dizajn: Milan Bíroš

Výrobca: Knott, spol. s. r. o., Modra

Výrobok predstavuje po estetickej, technologickej a ergonomickej stránke priemyselne dotiahnutú koncepciu. Zdanlivo neatraktívna oblasť záujmu sa stala cieľom dôslednej inovácie s výrazným zlepšením a doriešením manipulácie, čím sa zlepšila úžitková hodnota produktu. Konštrukčné riešenie logicky vyúsťuje do elegantného pôsobenia výrobku bez nutnosti dodatočného "estetizovania".