Výsledky súťaže a výstava ocenených NCD 2013

Výsledky súťaže a výstava ocenených NCD 2013

Trvanie: 1. jún 2013 - 30. jún 2013
Miesto: SATELIT, Hurbanové kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Národná cena za dizajn 2013 – 11. ročník celoštátnej súťaže dizajnu

Vyhlásenie výsledkov NCD 2013:
31. 5. 2013 slávnostné vyhlásenie výsledkov len na pozvánky, Hurbanové kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Výstava ocenených celoštátnej súťaže dizajnu NCD 2013:
1. 6. – 30. 6. 2013, výstavný a informačný bod SATELIT, Hurbanové kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2013 sa uskutočnilo dňa 31. 5. 2013 o 19:00 v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí v Bratislave za účasti pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií.


Súčasne bola otvorená výstava Národná cena za dizajn 2013, ktorá prezentuje verejnosti výsledky súťaže.
Výstava vo výstavnom a informačnom bode Satelit v Hurbanových kasárňach bola verejnosti prístupná v čase od 1. 6.  do 30. 6. 2013.

Súťaž Národná cena za dizajn vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti MH SR a MŠVVŠ SR.
Súťaž je otvorená aj pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty.

V jedenástom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 156 prác, v kategórii produktový dizajn 68, v kategórii komunikačný dizajn 33, v kategórii študentský produktový dizajn 43, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 27. – 28. 3. 2013 jedenásťčlenná medzinárodná porota v zložení: Pavel Masopust, dizajnér – predseda poroty, členovia – Anton Bendis, dizajnér, Lenka Žižková, teoretička dizajnu, ČR, Róbert Paršo, grafický dizajnér, Jacek Mrowczyk, grafický dizajnér, Poľsko, Monika Bajlová, grafická dizajnérka, Mária Rišková, teoretička dizajnu, Tibor Uhrín, dizajnér, Maroš Schmidt, dizajnér, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka Odboru  medzinárodných aktivit NARMSP.

Porota rozhodla o udelení jednej Národnej ceny za dizajn 2013 a to v kategórii produktový dizajn.
Toto najvyššie ocenenie získala odevná kolekcia The Era, dizajn Dana Kleinert, výrobca SG Trading s. r. o.,  Nitra.
Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila porota právo neudeliť cenu – nebola udelená Národná cena za dizajn 2013 v kategórii komunikačný dizajn, namiesto nej bola udelená jedna Cena za dizajn 2013 naviac. V zmysle nových súťažných podmienok bolo teda udelených okrem hlavnej ceny 5 Cien za dizajn 2013.

Ceny získali:
Aquadelícia IX, wellness vaňa,
dizajn: Martin Struss, výrobca: Medexim, s. r. o., Piešťany
Vizio, stomatologická súprava s kreslom,
dizajn: Rastislav Turek, Peter Mesiarik, výrobca: Chiradent, s. r. o., Piešťany
Cvoky – zvieratká, stojany na servítky,
dizajn: Ondrej Eliáš, výrobca: Refima, s. r. o., Horná Streda
Signály z neznáma. Český komiks 1922 – 2012,
dizajn: Branislav Matis, Matúš Lelovský, spolupráca: Boris Belan, klient: Dům umění města Brna, ČR
Typografia, text a kniha,
dizajn: Eva Péč Brezinová , Slávka Paulíková

Najlepší študenti získali Zvláštnu cenu ministra školstva, vedy výskumu a športu.
V kategórii študentský produktový dizajn bola ocenená kolekcia porcelánových svietnikov pod názvom A buď svetlo, dizajn Kristína Kollárovicsová z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava, pedagóg Daniel Piršč, v kategórii študentský komunikačný dizajn Nové učebnice, dizajn Martina Rozinajová, Vysoká škola výtvarných umení Bratisklava, pedagóg Pavol Bálik.

Minister hospodárstva SR rozhodol o udelení zvláštnej ceny určenej pre výrobcu za systematické uplatňovanie dizajnu vo firemnej stratégii. V tomto ročníku cenu získal slovenský výrobca sedacích vakov Tuli.sk, s. r. o., Bratislava.
Na základe odporúčania odbornej poroty udelil zvláštnu cenu aj minister kultúry SR a to osobnosti za významné aktivity v oblasti dizajnu – cenu získal grafický dizajnér a pedagóg Doc. akad. mal. Pavel Choma.
Okrem uvedených cien sa porotcovia rozhodli udeliť Cenu poroty práci Správny dizajn, dizajn Juraj Blaško.

Práce prihlásené do súťaže NCD budú publikované v špeciálnom čísle časopisu Designum 2/2013. vydanom pri príležitosti výstavy.


Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Partner:
DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: 
BEDA

Podujatie mediálne podporili:
Designum, AI magazine, Fórum architektúry, Designby.sk, Interiér & Exteriér, Projekt, Dom a byt, Czechdesign.cz, Sita, Informácie, abcinteriér.sk, Dom a bývanie, ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis, Design Cabinet CZ, TrendyBývanie, Drevársky magazín, MSP online, časopis Podnikanie


Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
02 20477311, 20477315
fax: 02/52931838
e-mail:  scd@sdc.sk, www.scd.sk

Za informácie zodpovedá:
RNDr. Margita Michlíková, tajomníčka súťaže NCD 2013
02/20477315, 0918/110255,
e-mail: margita.michlikova@scd.sk