Výsledky súťaže Nový vizuálny štýl vinárstva PD v Čachticiach

Výsledky súťaže Nový vizuálny štýl vinárstva PD v Čachticiach

Trvanie: 29. september 2014 - 25. november 2014
Miesto: medzinárodná

Dňa 10. 2. 2015 vyhodnotila odborná porota v II. kole súťaže dopracované návrhy na Nový vizuálny štýl vinárstva PD Čachtice a vybrala 3 víťazné.
1. miesto
Radka Bartošová a Nam Do Hoai, Hradec Králové (.pdf; 3,97 MB)
Porota hodnotila návrh ako jednotný a ucelený vizuálny štýl výrobcu vín. Jeho prednosťou je, že je flexibilný a vývoja schopný, ponúka mnoho ďalších možností využitia. Grafika vychádza z tradičnej výšivky, ktorá evokuje tradíciu a domácu pohodu a môže dobre prezentovať slovenský výrobok. Štylizované motívy sú zaujímavé a vizuálnym vyjadrením najlepšie vystihujú produktový rad Mladé vína, dobre východisko však vytvárajú aj pre ďalšie produktové rady a gradáciou veľkosti rastra, príp. aj farebnosťou dokážu dosiahnuť aj formálne rozlíšenie. Do budúcnosti by sa však všeobecné motívy mohli vyvíjať v zmysle využitia regionálnych symbolov (charakteristická flóra a fauna, výšivka). Tiež je možné motívy rôzne umiestňovať na etikete resp. použiť v tvare segmentu (časti motívu).
V prípade realizácie etikiet porota odporúča nepodceniť materiálový výber papiera a technológiu printovej aplikácie.
2. miesto
Tomáš Vrtich, Nové Mesto nad Váhom (.pdf; 1,184 MB)
Porota pozitívne hodnotila logo a názov producenta, ktoré je vyjadrením príbehu, so zámerom priniesť pohľad do histórie a poskytnúť okamžitú informáciu. Príbeh sa odzrkadľuje aj v riešení celého vizuálu a je východiskom pri návrhoch etikiet jednotlivých produktových radoch vín.
Návrh etikiet dostatočne diferencuje rozdiely medzi produktovými radmi.
Porota odporúča logo dať chrániť. V budúcnosti môže byť jedným z nástrojov marketingovej stratégie.
3. miesto
Michal Staško, Piešťany  (.pdf; 3,93 MB)
Porota vyzdvihla použitie grafického prvku, ktorý je štylizáciu časti erbu (dračie zuby).
V produktovom rade Mladé vína bol nesúlad typografie s paternom, čo spôsobilo nečitateľnosť informácii na etikete.

 

Výsledky I. kola súťaže Nový vizuálny štýl vinárstva PD v Čachticiach

Dňa 8. 12. 2014 vyhodnotila odborná porota súťaž na Nový vizuálny štýl vinárstva PD Čachtice. Do súťaže sa prihlásilo 50  autorov, ktorí zaslali spolu 69 návrhov.
Porota v zloženi Stanislav Stankoci, predseda, Róbert Paršo, Emil Drličiak, Pavol Rozložník a Katarína Hubová vybrala do 2. kola 9 návrhov. Postupujúci autori získajú odmenu v zmysle súťažných podmienok a budú oboznámení so zadaním druého kola. Predpokladaný termín vyhodnotenia 2. kola je koniec januára 2015.
Do druhého kola súťaže postúpili títo autori:
Veronika Kořínková; Kuřim, ČR,
Vojtech Ruman; Bratislava, SK 
Michal Staško; Piešťany, SK
Tomáš Vrtich; Nové Mesto nad Váhom, SK
tím Martina Cejpová, Tomáš Buráček, Aneta Sailerová; Praha, ČR
Jana Vanroyen; Loos, Francúzsko,
Juraj Vačko; Beluša, SK 
Ondrej Eliáš; Trnava, SK 
tím Radka Bartošová, Nam Do Hoai; Hradec Králové, ČR

 

Výzva - súťaž Nový vizuálny štýl vinárstva PD v Čachticiach

Poľnohospodárske družstvo Čachtice v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vyhlasuje podľa § 847 – 849 Občianskeho zákonníka súťaž na návrh na obchodné meno, logo a vizuálny štýl vinárstva Poľnohospodárskeho družstva v Čachticiach.
Vizuálny štýl bude súčasťou vybudovania novej technológie výroby vína a jeho uvedenia na trh.
Súťaž je verejná, anonymná, medzinárodná, otvorená pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu a grafické štúdiá.

Vinohrady PD Čachtice, sa nachádzajú v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti Vrbovský región, na posledných severných výbežkoch Malých Karpát, v chotároch obcí Čachtice a Častkovce. Tieto vinice predstavujú najsevernejšiu hranicu pestovania vinnej révy na Slovensku.
História vinohradníctva v Čachtickom regióne siaha do čias spred Krista. Rozmach pestovania a spracovania hrozna nastal v časoch vlády „Čachtickej pani“ Alžbety Báthoryovej. Červené víno dobylo v tých časoch aj viedenský dvor a chutilo rakúsko-uhorskej panovníčke Márii Terézii.
V tejto tradícii dnes pokračujeme. Naše vína, to sú série prívlastkových vín z hrozna, ktoré dopestujeme. Obhospodarujeme 42 hektárov vlastných tratí. Zreciu technológiu sme umiestnili v starobylej pivnici rodiny Nádašdyovcov.
Hrozno dopestované výlučne vo vlastných viniciach spracovávame vo vlastnom pivničnom hospodárstve, surovinu z iných lokalít a od iných pestovateľov zásadne nenakupujeme. Rezervovaná technologická kapacita dnes predstavuje 45 000 litrov ročne. Charakteristické znaky vín z Čachtíc: sú suché, aromatické, plné, extraktívne, s citeľným zemito-minerálnym nádychom. Odrodová skladba vinohradov zahŕňa Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Rulandské biele, Rulandské šedé, Chardonnay, Sauvignon, Tramín červený, Pálava, Rulandské modré, Merlot, Dornfelder a Dunaj.

Cieľom súťaže je navrhnúť nové obchodné meno, logo a vizuálny štýl, ktoré budú využívané pri komunikácii so zákazníkmi a propagácii aktivít vinárstva Poľnohospodárskeho družstva v Čachticiach.

Nový vizuál by mal vyjadrovať

 • kontinuálne chápanie histórie a vývoja daného regiónu, ktorý je najsevernejšou hranicou pestovania viniča na Slovensku.
 • obsahovo aj kvalitatívne nový spôsob napĺňania poslania poľnohospodárskeho družstva, ktoré sa uvedením novej technológie zásadne mení z pestovateľa na finálneho spracovateľa
 • dynamický charakter organizácie zameranej na pestovanie viniča a jeho spracovanie najmodernejšími, ekologicky prijateľnými technológiami 21.storočia
 • silné domáce zázemie podniku, ktorý v súčasnosti pestuje révu na rozlohe 42 ha a spracováva výlučne svoju vlastnú surovinu

Podmienky, ktoré musí nové logo a vizuálny štýl spĺňať

 • musia byť výstižné a ľahko odlíšiteľné od iných vinárstiev. Logo sa bude sa používať s logami iných vinárstiev, v cenníkoch distribútorov, v segmente HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne);
 • logo musí byť reprodukovateľné rôznymi technikami, v rôznych veľkostiach, vo farebnej aj v čiernobielej verzii, vzhľadom na pomerne rozsiahle požiadavky jeho používania a aplikácie (napr. etikety, web, POS materiály, vývrtky s logom, príručníky a someliérske zástery s výšivkou, pieskované logo na pohároch, polepy áut obchodných zástupcov...);
 • musí prezentovať región Čachtíc v historickom kontexte na strane jednej a pestovateľa a spracovateľa na strane druhej. Vinárstvo Poľnohospodárskeho  družstva musí prezentovať ako modernú dynamickú organizáciu, ktorá používa pri pestovaní viniča a predovšetkým pri jeho spracovaní technologické postupy na úrovni 21. storočia. Samotná idea návrhu by mala byť výnimočná, nesmie sa objavovať v akomkoľvek kontexte v iných vinárstvach.

Súťaž je dvojkolová.

Podmienky prijatia do prvého kola

 1. Vyplnená a podpísaná prihláška 
 2. Súťažný návrh loga a vybraných prvkov vizuálneho štýlu – etiketa, vizitka, hlavičkový papier, v elektronickej podobe vo formáte PDF, v printovej podobe vytlačený vo farebnej a čiernobielej verzii, každý na samostatnom hárku formát A3. Návrh loga musí byť vo veľkosti minimálne 10 centimetrov (dlhšia strana), doplnený logom v najmenšej autorom odporúčanej veľkosti pre tlačenú verziu.
 3. Z dôvodu zachovania anonymity musí byť k návrhom priložená zalepená obálka formátu A6, zreteľne označená nápisom: „identita autora, neotvárať!”. V obálke musí byť vložená prihláška s identifikačnými údajmi autora.
  Každý z účastníkov súťaže môže do súťaže zaslať maximálne tri odlišné návrhy, každý na samostatnej prihláške. Návrhy musia byť originálnym dielom autora, ktorý ich podpísal


Všetky prihlásené návrhy musia mať vysporiadané náležitosti duševného vlastníctva voči tretím stranám. Návrhy musia byť registrovateľné úradom priemyselného vlastníctva SR v teritóriu štátov EU.

Porota
Všetky doručené návrhy prvého kola vyhodnotí 5 členná odborná porota v zložení:
Akad. mal. Pavol Rozložník, grafický dizajnér a pedagóg, Mgr. art. Róbert Paršo, grafický dizajnér, Mgr. art. Emil Drličiak, grafický dizajnér a pedagóg, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., pedagóg a rektor VŠVU, 
Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka SCD.
Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľov nesmú byť účastníkmi súťaže.

Hodnotenie
Z doručených prác porota vyberie v prvom kole maximálne desať návrhov, ktoré postúpia do druhého kola. Autori týchto návrhov budú odmenení honorárom vo výške 100,- €, postúpia do druhého kola a obdržia špecifikáciu a spresnenie zadania druhého kola.
Z návrhov dodaných do II. kola súťaže odporučí odborná porota 3 najlepšie návrhy, z ktorých vyhlasovateľ vyberie víťaza.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný.

Ceny
I. miesto 1750 €
II. miesto 1250 €
III. miesto 1000 €
Finančná odmena bude víťazom vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže a overení ostaných právnych náležitostí.

Termíny
Vyhlásenie súťaže: 10. 10. 2014
Uzávierka prvého kola (prihlášky + návrhy): 25. 11. 2014
Hodnotenie I. kola: 8. 12. 2014
Uzávierka II. kola: január 2015
Hodnotenie II. kola: január 2015
Vyhlásenie výsledkov: január 2015

Prihlasovanie do súťaže
Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na adrese:
Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 814 99 Bratislava,
resp na www.sdc.sk

Prihlášky do súťaže a súťažné návrhy v požadovanom rozsahu je potrebné odovzdať osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12, P.O.Box 131, 814 99 Bratislava
do termínu uzávierky I. kola - 25. 11. 2014.
Uzávierka II. kola bude vybraným autorom oznámená osobne.
Kontaktná osoba je RNDR. Margita Michlíková, margita.michlikova@sdc.sk, 0918110255

Záverečné ustanovenia
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Originály súťažných prác si poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady.
Organizátori sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nezneužijú žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely.
Víťaz uzavrie s vyhlasovateľom licenčnú zmluvu, v ktorej udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie víťazného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

ikonka PDF  súťažné podmienky (PDF; 311 kB)

ikonka PDF  prihláška  (PDF; 95 kB)

Kontakty
kontaktná osoba
RNDR. Margita Michlíková, margita.michlikova@sdc.sk, 0918110255
koordinátor súťaže a informácie
Dušan Knap, info@dusanknap.com, +421 905 632 689

Súbory na stiahnutie
súbor PDF NOVÝ VIZUÁLNY ŠTÝL VINÁRSTVA POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA V ČACHTICIACH - víťaz súťaže Radka Bartošová a Nam Do Hoai, Hradec Králové (.pdf; 3,79 MB) pdf (4,2 MB)