Výstava ateliéru Design skla UTB Zlín

Výstava ateliéru Design skla UTB Zlín

Trvanie: 19. september 2013 - 30. október 2013
Miesto: GJK – Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava, Slovensko

Výstava predstavuje projekt mapujúci vývoj výtvarného umenia v ateliéri Design skla Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne od roku svojho vzniku. Nosnou problematikou mladého ateliéru je sklárska tvorba a súčasné vizuálne umenie. Cieľom je ukázať iný než tradičný spôsob práce s materiálom skla. Kurátorkou je Michaela Spružinová.
http://www.gjk.sk/