Výstava Univerzálny tvorca Miroslav Cipár v podkroví SMD

Výstava Univerzálny tvorca Miroslav Cipár v podkroví SMD

Trvanie: 18. september 2015 - 31. január 2016
Vernisáž: 17. september 2015 (štvrtok), 18:00
Miesto: Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava, Slovensko

V galerijnom priestore, ktorý otvára Slovenské múzeum dizajnu v podkroví Hurbanových kasární, bude od 18. septembra do konca januára 2016 predstavená monografická výstava Univerzálny tvorca Miroslav Cipár.
Výstava Miroslava Cipára má v danom čase na danom mieste veľký význam. Autor daroval do zbierok múzea približne 5600 artefaktov zo svojej tvorby, čo je značná časť jeho diela. Múzeum dizajnu cíti záväzok usporiadať aspoň z časti tohto veľkorysého daru výstavu. Podľa slov kurátora výstavy Ľubomíra Longauera: „Miroslav Cipár sa v plnej tvorivosti dožil osemdesiatky. Dávam do pozornosti kultúrnej verejnosti, ale i slovenským politikom: Miroslav Cipár daroval nášmu múzeu a teda štátu približne 5 600 vlastných prác. Za tento čin mu patrí uznanie a česť, ktorá je prejavená touto výstavou. Je to prvá monografická výstava nášho Slovenského múzea dizajnu. Cipár je jeho najväčším, aj keď nie je jediným, donorom, a okrem toho sa účinne za toto múzeum zasadzuje. Je erbovou postavou slovenského grafického dizajnu a to kvalitou aj kvantitou svojej tvorby.“Kurátor výstavy chce upriamiť pozornosť na šírku Cipárovej činnosti v oblasti dizajnu a zdôrazniť súvislosti v rámci jeho rozsiahlej tvorby. Sám autor sa čiastočne charakterizoval, keď sa nazval krasopiscom. Kurátor výstavy dopĺňa ďalšie oblasti jeho tvorby, ktoré predstavuje na výstave – v niekoľkých častiach bude Miroslav Cipár predstavený ako krasopisec, typograf, tvorca značiek a piktogramov, ilustrátor, kresliar a maliar.Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 1935 vo Vysokej nad Kysucou. Po štúdiu na gymnáziu v Žiline (1945 – 1953) odišiel študovať do Bratislavy, najskôr na Vyššiu školu pedagogickú (1953 – 1955) a neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Vincenta Hložníka a Petra Matejku. Pracoval ako pedagóg v Indii – Children's Book Institute v New Dehli (1971 – 1972). Od roku 1961 pôsobí až do súčasnosti v Bratislave ako umelec v slobodnom povolaní. V 60. rokoch bol členom Clubu grafikov. Je jedným z najplodnejších slovenských umelcov, rozsah jeho činnosti je veľmi široký. Aj v oblasti úžitkovej grafiky bola jeho tvorba často vystavovaná i oceňovaná doma i v zahraničí. Ilustroval a upravil stovky kníh, kreslil do časopisov Slniečko, Ohník, Zornička, upravoval časopis Mladá tvorba, navrhoval plagáty, je najúspešnejším slovenským autorom značiek a patrí k najlepším slovenským kaligrafom. Práve ako značkár, kaligraf a typograf si vytvoril osobitý svojský rukopis. Základom je uňho kaligrafia. Rád píše ručne (korešpondenciu vybavuje bez počítača), má istú ruku, suverénne gesto a švih. Má rád barokovú slučkovitú ozdobnosť písania a kreslenia jedným ťahom, využil to v mnohých kresbách a ilustráciách, najmä v edícii Pamäti a dokumenty, ktorú riešil v 70. a 80. rokoch vo vydavateľstve Tatran. Vytvoril vyše tristo kaligrafovaných obálok, titulov, patitulov a deliacich strán, v ktorých uplatnil variabilitu (každá kniha je písaná inak), ale zároveň nestratil vlastnú identitu. Aj vo svojej ranej tvorbe si vytvoril vlastný spôsob kreslenia písma, pôsobí akoby nahrubo vystrihnuté z papiera (niekedy ho realizoval aj takto). Základ Cipárovej výtvarnosti tvorí kresba. Autor má tradičné školenie podopreté nemalým kresliarskym talentom. Tieto svoje zručnosti Cipár využíva podľa potre¬by, ale poznať ich aj v jeho nečitateľných kaligrafiách, kde niet ani náznaku vecnosti, či figurality.

Výstava Univerzálny tvorca Miroslav Cipár
krasopisec – typograf – tvorca značiek a piktogramov – ilustrátor – kresliar – maliar

Kurátor: Ľubomír Longauer

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu – Slovenské múzeum dizajnu

Miesto konania výstavy:
Galéria v podkroví Slovenského múzea dizajnu
Hurbanove kasárne
Kollárovo námestie 10
Bratislava

Vernisáž: štvrtok 17. september 2015 o 18.00
Trvanie výstavy: 18. september 2015 – 31. január 2016
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 13.00 do 18.00
Vchod do galérie je cez podjazd Hurbanových kasární zo strany Kollárovho námestia. Schodište na ľavej strane podjazdu vedie do podkrovia Slovenského múzea dizajnu. Ospravedlňujeme sa za problematický prístup pre imobilných návštevníkov.

Sprievodným podujatím k výstave je neformálny večer Spomienka na výtvarnícky November.

Finančná podpora: ESET

Hlavný mediálny partner: časopis Designum

Mediálni partneri:
Denník N
.týždeň
RTVS: Rádio_FM
RTVS: Rádio Devín
Kam do mesta
Designby
BKIS
Obchodnaulica.sk

V prípade záujmu o rozhovor s autormi výstavy alebo sprostredkovanie ďalších informácií, kontaktujte: Helena Veličová: +421 918 110 247, helena.velicova@scd.sk