Výstavy Národná cena za dizajn 2011 a 20 rokov SCD

Slovenské centrum dizajnu pripravilo otvorenie dvoch významných výstav venovaných dizajnu. Jednou z nich je výstava Národná cena za dizajn 2011, druhou výstava pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia SCD. Obe výstavy budú prezentované súčasne v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave.

V apríli 2011 vyhodnotila medzinárodná odborná porota súťaž Národná cena za dizajn 2011 a rozhodla o cenách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien víťazom a otvorenie výstavy súťažných produktov a návrhov sa bude konalo v piatok 27. mája 2011 v Dome umenia na Námestí SNP v Bratislave. 
Ide o desiaty ročník súťaže, do ktorej sa tento rok prihlásilo celkovo 150 prác,
v kategórii produktový dizajn 46,
v kategórii komunikačný dizajn 27,
v kategórii študentský produktový dizajn 65,
v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

Medzi prihlásenými autormi – dizajnérmi a firmami, ktoré budú prezentované formou výstavy s rovnomenným názvom Národná cena za dizajn 2011, nájdeme známe mená dizajnérov – Mária Štraneková, Dana Kleinert, Martin Žilinský, Martin Mistrík, Tibor Uhrín, Tono Bendis, Patrik Illo, aj firiem – Rona, OMS, TULI, Chirana – Dental, ale aj nové mená budúcich profesionálov – študentov zo všetkých slovenských  vysokých škôl so študijným odborom dizajn. Okrem tradične udeľovaných cien  v súťaži bude v tomto roku po prvýkrát udelená Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá je určená inovatívnemu progresívnemu študentskému návrhu. Práce prihlásené do súťaže NCD sú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.
Rok 2011 je pre Slovenské centrum dizajnu jubilejným – organizuje desiaty ročník Národnej ceny za dizajn a oslavuje 20. výročie svojho vzniku – organizátori z SCD preto otvoria počas slávnostného večera 27. mája 2011 aj druhú výstavu venovanú výročiu založenia inštitúcie pod názvom 20 rokov SCD. Táto výstava predstaví nielen výnimočný dizajn z predchádzajúcich dvoch desaťročí, ale ponúkne aj pohľad na najzaujímavejšie súčasné výsledky mladej generácie grafických a produktových dizajnérov. Výstava pripomenie obdobie začiatku 90. rokov, keď narastala dôležitosť dizajnu pre ekonomiku aj pre vzostup kvality života a podpora dizajnu sa stala hlavným zmyslom činnosti novozaloženej inštitúcie – Slovenského centra dizajnu. Centrum začalo organizovať výstavy, súťaže, vydávať publikácie. Bola založená Národná cena za dizajn, začal vychádzať časopis Designum, slovenský dizajn sa objavil na domácich a medzinárodných prehliadkach. V časti výstavy nazvanej Od designu k dizajnu (kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová) budú predstavené podstatné akcie organizované SCD – výstavy, súťaže a prehliadky, domáce aj medzinárodné – prostredníctvom dizajnov, ktoré na nich prezentovali a boli ocenené v období od roku 1992 do roku 2010.

Návštevník tu nájde aj sústredené informácie o výstavnej a publikačnej činnosti a prehľady publikácií z produkcie SCD. Jednou z dôležitých iniciatív, ktorá je už niekoľko rokov súčasťou koncepcie činnosti centra sú snahy o založenie múzea dizajnu. Kolekcia produktov (a ich príbehov) pod názvom Dizajn v pamäti predstavuje vzorku budúceho muzeálneho depozitu.

Výstava bude mať i dve časti, ktoré neprezentujú priamo výsledky činnosti SCD, no organizátori  majú v úmysle predstaviť dôležité fenomény, ktoré charakterizujú rozvoj dizajnu na Slovensku za obdobie posledných 20 rokov. Jednou z kolekcií je Typokabinet kurátora Pavla Bálika. Ide o výstavu súčasnej tvorby písma na Slovensku. Výstava predstavuje dizajn textových a titulkových písem renomovaných aj začínajúcich talentovaných písmarov tvoriacich doma i v zahraničí. Druhú kolekciu pod názvom Dizajn v akcii (+ 100%) kurátorsky pripravila teoretička Mária Rišková. Predstavuje nástup iniciatív – skupín, neziskových organizácií, teoretických a informačných projektov,  kolektívnych designshopov v období posledných pár rokov.
K výstave 20 rokov SCD je vydaný sprievodca výstavou.

Výstavy v Dome umenia na Námestí SNP v Bratislave budú prístupné verejnosti od 28. 5. do 19. 6. 2011.
Počas trvania výstav pripravilo Slovenské centrum dizajnu niekoľko sprievodných akcií, prednášok a prezentácií slovenských dizajnérov a teoretikov. Uskutočnia sa v Infobode v centrálnej sále vždy v utorok a piatok o 16.00 hod. Akcia sa koná v rámci festivalu architektúry a dizajnu DAAD. Podrobnosti o výsledkoch súťaže Národná cena za dizajn 2011 a informácie o sprievodnom programe dvoch výstav  poskytne Slovenské centrum dizajnu v ďalších tlačových správach.
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
margita.ichlikova@sdc.sk,
silvia.klimackova@sdc.sk

Architektonicko-výtvarné riešenie výstav: Matúš Lelovský, Juraj Blaško, Boris Belan

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca: Národné osvetové centrum
Partner: DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: BEDA

Podujatie mediálne podporili
:
Trend; ASB, architektúra, stavebníctvo, bývanie; Drevársky magazín; Sita; Designum; Sme; AI magazine; Informácie; Fórum architektúry; Projekt; Dom a bývanie; Rádio_FM; Dom a byt; Interiér & Exteriér; MSP Online; časopis Podnikanie; H.O.M.i.E.; designby.sk; Czechdesign.cz