Výtvarná geometrie plus

Výtvarná geometrie plus

Autor: František Crhák
Vydalo: VUTIUM, vydavateľstvo Vysokého učení technického v Brně v spolupráci s Krajskou galériou výtvarného umenia Zlín
Počet strán: 186
ISBN: 978-80-214-3767-8

Geometrická gramatika (nejen) pro designéry.

Pre profesora Františka Crháka znamenalo jeho celoživotné zaujatie geometriou teoretický (matematický) pohľad na vytváranie prvkov predmetného sveta a popis tvorivých princípov prírody. Svoje poznatky zhromaždil do kníh Výtvarná geometria (1967, 1987) a teraz sa čitateľom dostáva do rúk Výtvarná geometria plus s podtitulom Geometrická gramatika (nielen) pre dizajnérov. Kniha dokazuje, že „estetická krása a suché zákony matematickej disciplíny“ sú previazané logickými vzťahmi. Každý tvar prebúdza významové asociácie, a najmä autori predmetného prostredia (dizajnéri, architekti, ale aj umelci tvoriaci tzv. voľné umenie) by sa mali oboznámiť s týmito principiálnymi vzťahmi a výtvarným tvaroslovím.
Knihu profesora Františka Crháka (1926 – 2011) predstavili 21. 5. 2013 v priestoroch Baťovho inštitútu v Zlíne.

Vydalo VUTIUM, vydavateľstvo Vysokého učení technického v Brně v spolupráci s Krajskou galériou výtvarného umenia Zlín. Brno 2012, 186 s., ISBN 978-80-214-3767-8.
www.galeriezlin.cz.