Výzva na podávanie návrhu loga a dizajn manuálu Fondu na podporu umenia

Výzva na podávanie návrhu loga a dizajn manuálu Fondu na podporu umenia

Uzávierka: 14. august 2015 (piatok), 11:00
Miesto: Slovensko

Fond na podporu umenia zverejňuje výzvu na podávanie grafického návrhu loga a tvorbu dizajn manuálu Fondu na podporu umenia (skratka „FPU"). Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky, ktorí vo svojej doterajšej praxi preukázateľne zrealizovali minimálne dva grafické návrhy loga vrátane dizajn manuálu.
 
Každý autor/ka môže do súťaže prihlásiť maximálne tri rozdielne návrhy.  Obálky s nápisom „Logo Fondu na podporu umenia – NEOTVÁRAŤ!“ je potrené doručiť do podateľne Fondu na podporu umenia na Cukrovej ulici 14, 811 08 Bratislava č. d. 110. do 14.8.2015 do 11:00. Víťaz/ka súťaže získa finančnú odmenu 4 000 EUR.
 
Kompletné informácie o výzve: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie-1d.html

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Výzva na podávanie návrhu loga a dizajn manuálu FPU pdf (206,5 kB)
súbor PDF Prílohy výzvy na logo a dizajn manuál FPU pdf (205,9 kB)