Výzva pre mladých umelcov na účasť v sprievodnej časti festivalu Tvorivá zóna

Výzva pre mladých umelcov na účasť v sprievodnej časti festivalu Tvorivá zóna

Miesto: Banská Bystrica, Slovensko

Uzávierka: 9. 9. 2013.
Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica organizuje v dňoch 14. – 19. 10. 2013 10. ročník festivalu súčasného tanca Dni tanca pre vás. Okrem vybraných zahraničných produkcií z Chorvátska, Španielska, Maďarska a Japonska uvedie premiéru svojho divadla v choreografii Jozefa Fručeka, slovenského umelca žijúceho v Grécku (skupina RootlesRoot). Súčasťou festivalu sú workshopy pre študentov tanca, profesionálov a laickú verejnosť. V novej sekcii festivalu Tvorivá zóna organizátori plánujú uvádzať mladé súčasné umenie v širšom žánrovom zábere, zamerané na témy: tanec, pohyb a telesnosť. Mladí tvorcovia môžu prihlásiť svoje tanečné, choreografické, divadelno-pohybové, filmové, výtvarné, multimediálne či experimentálne diela, performanciu alebo happening do 9. 9. 2013.
Súčasťou prihlášky musí byť popis diela a tvorcov, videozáznam, fotografie. Podmienkou účasti na festivale Dni tanca pre vás v časti Tvorivá zóna je umelecká hodnota diela, tvorivá originalita, vek umelca do 28 rokov. Uvedenie je bez nároku na honorár, účastníkom Tvorivej zóny pokryje Divadlo Štúdio tanca náklady na ubytovanie a zabezpečí technické podmienky uvedenia produkcie. Divadlo Štúdio tanca si vyhradzuje právo výberu diel.
Kontakt: Mgr. Ľubica Demianová, projektová manažérka, tel./fax: 00421/48/4146540, 00421/902672799, projektmanager@studiotanca.sk.
Informácie: http://www.studiotanca.sk/.