WA: The Essence of Japanese Design

WA: The Essence of Japanese Design

Autor: Stefania Piotti, Rossella Mennegazzo
Vydalo: Phaidon, 2014
ISBN: 9780714866963

V tejto knihe nájdeme viac ako 300 objektov súčasného japonského dizajnu, od každodenných objektov a obalov až po interiérový dizajn a svetelné objekty. Táto kniha sa jednožnačne snaží odkryť spôsob, akým sa japonskému dizajnu darí využívať materiály - prírodné či syntetické - a zároveň kombinovať rešpekt k tradíciám s pokrokovým myslením a experimentovaním.
Objekty prezentované v tejto publikácii boli vybraté kvôli ich silnému japonskému charakteru a ich vplyvu, ktorý táto “japonskosť” mala na západnú kultúru. Viac než na chronologické poradie, či prísne sústredenie sa na tvorcov - dizajnérov, sa táto kniha sústredí na objekt samotný, roztriedený podľa použitého materiálu, zvýrazňujúc tak silnú väzbu medzi materiálom a jeho spracovaním v japonskom dizajne.
Publikácia obsahuje príklady tých najdôležitejších japonských dizajnérov ako Sori Yanagi, Shiro Kuramata, Naoto Fukasawa a Tokujin Yoshioka a mnohých ďalších.

WA: esencia japonského dizajnu
Vydavateľstvo: Phaidon
Autorky: Stefania Piotti, Rossella Mennegazzo
Predslov: Kenya Hara
Rok vydania: 2014
Jazyk: angličtina
ISBN: 9780714866963