Walter Tiemann Prize

Walter Tiemann Prize

Uzávierka: 8. január 2016 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Medzinárodná súťaž v knižnej tvorbe.
Už po trinástykrát Society for the Promotion of Printmaking and Book Art Leipzig (Lipská Spoločnosť pre podporu tlače a knižnej tvorby) vyhlasuje medzinárodnú súťaž v knižnej tvorbe.
Cena Waltera Tiemanna je udeľovaná prácam venujúcim sa knižnej tvorbe. Prihlásené práce musia obsahovať typograficky spracované texty. Môžu obsahovať i ilustrácie prevedené v akejkoľvek kníhtlačiarskej technike. Výzva sa primárne vzťahuje na práce ktoré sa priamo venujú novátorskému spracovávaniu textov. Prihlásiť sa môžu autori kníh vydaných oficiálnymi vydavateľskými domami - vo veľkých nákladoch, či nezávislými vydavateľstvami v menších nákladoch. Autorské práce, ručne písané knihy, koncepty v štádiu návrhov sú zo súťaže vylúčené. Žiadna z prihásených prác (najviac však tri práce na účastníka) nesmie byť publikovaná neskôr ako 1. decembra 2013.

V súťaži budú udelené dve ceny. Hlavná, vo výške 5000 EUR a cena útechy vo výške 1500 EUR.
Hlavná cena môže byť rozdelená medzi dvoch, či viacerých participantov. Ceny budú udeľované nezávislou porotou zloženou z medzinárodných odborníkov v tejto oblasti. Rozhodnutie poroty je konečné.
Porota: Nina Hug CH/DE
  Christoph Ruckhäberle DE
  Felix Salut DE/NL
  Maren von Stockhausen DE
  Cornel Windlin CH/DE
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa koná na Akadémii vizuálnych umení v Lipsku 17. marca 2016.

Všetky informácie: www.waltertiemannpreis.de/en/